YPG’li teröristlerden geri al?nan Abudan köyünde terör
örgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?n posterleri imha edildi. Köy,
Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.

Kilis’ten terör örgütü YPG’nin mevzilerini hedef
alan çok say?da top at???, kent sakinleri taraf?ndan cep telefonuyla
kaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen toplar?n
say?lmas?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk
sava? uçaklar? gece boyunca Reyhanl?’n?n kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile do?udaki
Menbic’te hava sald?r?lar? düzenledi.

09.00 : Kilis’ten
YPG’nin terör mevzilerini hedef alan çok say?da top at???, kent sakinleri
taraf?ndan cep telefonuyla kaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkaya
gümbürdeyen toplar?n say?lmas?.

08.40 : Türk sava?
uçaklar?, Menbic’in bat?s?na hava sald?r?lar? düzenledi. Birçok farkl?
noktadaki YPG’liler vuruldu, Arima kasabas? ve Ya??zl? köyündeki terör
mevzileri bombalanan hedefler aras?nda.

08.20 : YPG’lilerden
geri al?nan Abudan köyünde terör örgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?n
posterleri yak?ld?. Köy, Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.

08.00 : Türk ordusu ve
ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef ald?. Jetlerin bomba
ya?d?rd??? bölge ayr?ca top at??lar?yla dövdü. Sald?r?lar?n yo?unla?t??? yer,
Hammam ve Kefr Safra köyü.

07.50 : Günledir
?iddetli çat??malar?n sürdü?ü Burseya Da??’nda YPG’li teröristlerin
temizlendi?i tünellerin görüntüsü ortaya ç?kt?. Video kayd?nda, Türk özel
kuvvetler askerleri yer al?yor.

07.35 : Türk Silahl?
Kuvvetleri, Afrin harekât?n?n ilk be? gününde 287 YPG’li teröristin
öldürüldü?ünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta son
durum… ?lk be? günde delinen YPG’nin terör hatlar? mavi renkle görünüyor.

07.00 : Afrin’e Zeytin
Dal? harekât?n?n alt?nc? gününde tüm geli?meleri an be an canl? blogla
aktaraca??z.